تحقیق جوشكاري ليزر

پایان نامه جوشكاري ليزر,پروژه جوشكاري ليزر,پروژه در مورد جوشكاري ليزر,تحقیق آماده در مورد جوشكار,تحقیق در مورد جوشكاري ليزر,جوشكاري ليزر,دانلود تحقیق جوشكاري ليزر,دانلود رایگان تحقیق جوشكاري ليزر,مقاله جوشكاري ليزر,مقاله در مورد جوشكاري ليزر
تحقیق جوشكاري ليزر

رفتن به سایت اصلی

دانلود تحقیق با موضوع جوشكاري ليزر،در قالب word و در 77 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:تاريخچه ليزرليزرها
بر اساس اصل كلي كه در بسامدهاي ميكروموج اختراع گرديده بود و به آن ميزر
(تقويت ميكروموج توسط گسيل تابش القايي) گفته ميشد، كار ميكنند. وقتي طول
موج نوسان به ناحيه بسامدهاي اپتيكي ميرسد، طبيعتاً به آن ليزر (تقويت نور
توسط گسيل تابش القايي) گفته ميشود.اختراع اولين ليزر به سال 1960 توسط
تئودور مايمن بازميگردد و آن يك ليزر ياقوت است كه با لامپ درخش فعال
ميشود. جالب است بدانيم كه امروزه ليزرهاي حالت جامد (نظير ياقوت،
نئوديميوم ياگ) نيز كم و بيش به صورت همان تكنيك قديمي خود كار ميكنند. روش
دميدن محيط فعال از طريق اپتيكي است. البته حضور ليزرهاي نيمرسانا و تابش
انها در ناحيه جذب شديد بلورهاي ليزر، تكنولوژي بسيار جديد امروزي را كه
دمش ليزرهاي حالت جامد توسط ليزرهاي نيمرساناست متحول ساخته است. اين
ليزرها كه با باريكة ليزرهاي نيمرسانا دميده ميشوند، بسيار كوچك و قابل حمل
و كم مصرف و با بازدهي بالايي هستند. حتي در اين خصوص پا فراتر گذاشته شده
است و ليزرهاي پرقدرت كه در حجم كوچك ساخته ميشوند قادر به توليد
باريكههاي پرتوان براي مصارف صنعتي ميباشند.برندگان جايزه نوبل در زمينه ليزردانشمندان
بسيار زيادي در چند دهه گذشته در اهداف مرتبط با فيزيك كه به نحوي با ليزر
سر و كار پيدا ميكند موفق به دريافت جايزه نوبل شدهاند. در اينجا اسامي
چند دانشمند كه مستقيماً در ارتباط با ليزر جوايز نوبل را دريافت كردهاند
را ذكر خواهيم نمود.- چارلز اچ تاونز به خاطر اختراع ميزر آمونياك (1964).- نيكلا جي باسوف، و الكساندر پروكرف براي سهم خود در ميزرها و ليزرها (1964).- دنيس گابور ، براي ارائه تصاوير سه بعدي (هولوگرافي) (1971).- نيكلاس بلومبرگن و آرتورشالو براي سهم آنها در ميزر سه ترازي، اپتيك غيرخطي و اسپكتروسكپي ليزري (1981).- احمد ذويل (كه دانشمند مصري است) براي كاربرد ليزر در شيمي (1999).از
ساير فعاليتهاي اساسي در زمينه ليزر ميتوان از اختراع پرفسور علي جوان،
دانشمند ايراني به خاطر اولين ليزر گازي هليوم نئون و سي.ك.ان پاتل
(دانشمند هندي) براي اختراع ليزر CO2 نام برد.با وجودي كه از اختراع
ليزر بيش از 40 سال (و نزديك به نيم قرن) ميگذرد، ليزرها به صورت ابزارهايي
كاملاً توسعه يافته براي توليد باريكه نور همدوس درآمدهاند. گسترش
كاربردهاي آن بسيار وسيع بوده و در تمام شئون زندگي بشري، از جراحيهاي ظريف
گرفته تا صنعت، مسائل دفاعي و حتي خريد از فروشگاهها قابليت خودرا نشان
دادهاند. بنابراين ميتوان ادعا كرد كه كاربردهاي آن در آينده وسيعتر شده و
جايگاه ليزر و اهميت آندر اجتماع و زندگي انسانها روز به روز ملموستر خواهد
شد. 4) مفاهيم اساسي ليزرليزرها بر اساس برهمكنش تابش و ماده فعال ميشوند. اين برهمكنش شامل گسيل خود به خود، گسيل القايي و جذب ميباشد. گسيل
خود به خود فرض كنيم توانسته باشيم اتمهاي زيادي را به تراز بالاتر اتم و
يا مولكول با تحريك خارجي (كه به آن دمش گفته ميشود) فرستاده باشيم. تعداد
اين اتمها يا مولكولها در واحد حجم در تراز بالاتر را با N2 نمايش ميدهيم.
اين اتم يا مولكول به صورت خود به خود به تراز پايينتر فروميافتد و اگر اين
فروافت توام با گسيل موج الكترومغناطيسي باشد به آن فروافت تابشي يا گسيل
خودبه خود ميگويند. اتم و يا مولكول هرگاه به طريق ديگري مثلاً در برخورد
با گاز در محيط به تراز پايينتر فروافتد و همراه با تابش نباشد به آن
فروافت غيرتابشي ميگويند.گسيل القاييعلاوه بر فروافت به طريق
گسيل خود به خود، اتم و يا مولكول در تراز بالاتر ميتواند در اثر برهمكنش
با يك ميدان تابش خارجي به تراز پايينتر فروافتد در اين صورت دو فوتون به
وجود ميآيد، فوتون القاء شونده و فوتون القاء كننده. هر دو فوتون در يك جهت
گسيل ميشوند و همفاز و با يك قطبش هستند (فاز و قطبش فوتون القاء شونده در
همان فاز و قطبش فوتون القاء كننده است). اين اساس تقويت نوري را فراهم
ميسازد و اساس ليزر مبتني بر همين اصول تقويت نور ميباشد. جذب هنگامي
كه در يك سيستم اتمي كه اتمها در تراز پايينتر (تراز پايه) هستند موج
الكترومغناطيسي اعمال گردد به نحوي كه فركانس موج فرودي درست در همان
فركانس گذار اتمي باشد، در اين صورت به سادگي موج الكترومغناطيسي فرودي بر
اتم يا مولكول، جذب اتم و يا مولكول شده و آن را به تراز بالاتر ارتقاء
ميدهد. به اين فرآيند جذب گفته ميشود. 4-1) جمعيت معكوسدر يك
اتم فرض كنيد، تراز انرژي و جمعيت تراز پايين (N1 و E1) و تراز انرژي و
جمعيت تراز بالاتر (N2 و E2) باشد. در حالت عادي توزيع بولتزمن براي اتم يا
مولكول برقرار است، لذا همواره چون E1 > E2 است، خواهيم داشت N2 >
N1 ، بنابراين اختلاف N2 – Δ N = N1 همواره مثبت است و تابش فرودي جذب اتم
يا مولكول ميشود. اگر شرايطي غيرعادي حاصل آيد به نحوي كه N1 > N2 گردد،
با جذب منفي و يا بهره سر و كار داريم. به اين عمل كه توسط دمش حاصل ميشود
و جمعيت تراز بالاتر بيشتر از تراز پايينتر به وجود ميآيد، ايجاد جمعيت
معكوس ميگويند و هرگز در شرايط ترازمندي گرمايي حاصل نميشود. 4-2) چگونگي ايجاد جمعيت معكوسروشهاي
مختلفي جهت ايجاد جمعيت معكوس وجود دارد كه بسته به محيط فعال از اين
روشها جهت ايجاد جمعيت معكوس استفاده ميكنند به عملي كه انجام ميشود تا
جمعيت معكوس حاصل شود دمش (پمپاژ) گفته ميشود. روشهاي پمپاژ به قرار زير
است. دمش الكتريكي، دمش نوري، دمش شيميايي، دمش گرمايي. 5) انواع ليزرها 5-1) ليزرهاي حالت جامد سه موضوع اساسي براي ايجاد بهره در ليزرهاي حالت جامد عبارتند از : محيط
ميزبان ، يونهاي فعال در داخل محيط ميزبان ، منابع نوري براي دمش مواد
تشكيل دهنده محيط ميزبان محيط ميزبان به دو دسته بلوري و شيشهاي تقسيم
ميشوند. محيط ميزبان ميبايد از نظر اپتيكي، مكانيكي و خواص گرمايي شرايط
عمل كرد ليزري را متحمل شوند. محيطهاي ميزبان بلوري كه پس از اختراع اولين
ليزر ياقوت مورد بررسي و مطالعه و كاربرد قرار گرفتهاند عبارتند از:سافاير، Al2O3 گارانتها، ايتريوم، آلومينيوم گارنت Y3Al5O12 كه با YAG نشان ميدهند.گادولنيوم،
گاليوم گارنت Gd3Ga5O12 كه با GGG نشان ميدهند. گادولنيوم اسكانديوم
آلومينيوم گارنت Gd3Sc2Al3O12 كه با GSAG نشان ميدهند. آلومينيت، ايتريوم
اورتوآلومينيت (Y AlO3)، كه با YAlO يا YAP نشان ميدهند. فسفاتها و
سيليكاتها، كلسيم فلوروفسفات يا Ga5+ (PO4 +)3 F نام معدني فلوراپاتيت
(FAP) سيليكات اكسي پاتيت يا Ga La SOAP تنگستيتها، موليبديتها، واناديتها و
بريليتها فلورايدها، سراميكها، شيشهها، يونهاي فعال :«يونهاي خاكي نادر»نئوديميوم Nd+3 خط Nd:YAG در λ = 1.06 μ mاربيوم Er+3 خط Er:YAG در λ ~ 2.9 μ m هولوميوم Ho+3 خط Ho:YAG در λ ~ 2 μ m تاليوم Tm+3 خط Tm:YAM در λ ~ 2 μ m «يونهاي آكتانايد»ياقوت Cr+3 : Al2O3الكساندريت Cr+3 : BeAl2O4تايتانيوم سافير Ti+3 : Al2O35-1-1 ليزرهاي حالت جامد كوكپذير (قابل تنظيم طول موج)گسيل
ليزري در ليزرهاي حالت جامد كوكپذير وقتي جفتشدگي گسيل القائي و گسيل
كوانتايي ارتعاشي (فونون) در بلور حاصل ميشود اتفاق ميافتد. آنها عبارتند
از :الكساندريت : BeAl2O4 در گسترة 700-800 nmCr : GSGG) Cr:Gd Sc Ga-Garnet در (100-900 nm)Cr:KZn F3 (در 185-865 nm)5-1-2 سيستمهاي دمش نوري در ليزرهاي حالت جامددر گذشته لامپهاي هالوژن-تنگستن براي دمش موج پيوسته Nd:YAG به كار ميرفته است …

 

جوشكاري ليزر تحقیق در مورد جوشكاري ليزر دانلود تحقیق جوشكاري ليزر دانلود رایگان تحقیق جوشكاري ليزر پروژه جوشكاري ليزر مقاله جوشكاري ليزر مقاله در مورد جوشكاري ليزر پروژه در مورد جوشكاري ليزر پایان نامه جوشكاري ليزر تحقیق آماده در مورد جوشكار

 • پاورپوینت پیش تنیدگی

  بتن پیش تنیده,بتن پیش تنیده و پس تنیده,پس کشیده,پیش تنیدگی,پیش تنیدگی بتن,پیش تنیدگی چیست,پیش تنیدگی و پس کشیدگی,پیش تنیده,پیش تنیده چیست,تحقیق بتن پیش تنیده,مقاله بتن پیش تنیده,مقاله پیش تنیدگی,مقاله پیش تنیده دانلود پاورپوینت پیش تنیدگی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • پاورپوینت سیستم تصویربرداری اشعه ایکس

  پاورپوینت سیستم تصویربرداری اشعه ایکس,پایان نامه سیستم تصویربرداری اشعه ایکس,تحقیق سیستم تصویربرداری اشعه ایکس,تصویربرداری اشعه ایکس,تصویربرداری با اشعه ایکس,سیستم تصویربرداری اشعه ایکس,مقاله سیستم تصویربرداری اشعه ایکس دانلود پاورپوینت سیستم تصویربرداری اشعه ایکس دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع سیستم تصویربرداری…

 • تحقیق سلطنت خشایار شاه

  تحقیق خشایار شا,تحقیق خشایار شا دوم,تحقیق خشایار شاه,تحقیق خشایار شاه دوم,تحقیق خشایار شاه کبیر,خشایار شا,خشایار شا دوم,خشایار شاه,خشایار شاه دوم,خشایار شاه کبیر,مقاله خشایار شا,مقاله خشایار شاه,مقاله خشایار شاه دوم,مقاله خشایار شاه کبیر دانلود تحقیق سلطنت خشایار شاه دانلود فایل دانلود…

 • گزارش کارآموزی در موسسه تحقيقات و آموزش كشاورزي بخش تحقيقات خاك و آب

  گزارش کارآموزی جهاد کشاورزی,گزارش کارآموزی در بخش تحقيقات خاك و آب,گزارش کارآموزی در موسسه تحقيقات و آموزش كشاورزي,گزارش کارآموزی کشاورزی,گزارش کارآموزی کشاورزی در شهرداری,نمونه گزارش کارآموزی کشاورزی دانلود گزارش کارآموزی در موسسه تحقيقات و آموزش كشاورزي بخش تحقيقات خاك و…

 • نقشه طبقات اقلیمی استان بوشهر

  انواع اقلیم استان بوشهر,شیپ فایل طبقات اقلیمی استان بوشهر,نقشه ی انواع اقلیم استان بوشهر,نقشه ی طبقات اقلیمی استان بوشهر دانلود نقشه طبقات اقلیمی استان بوشهر دانلود فایل شیپ فایل طبقات اقلیمی استان بوشهر مشخصات سیستم تصویر لایه:   Geographic Coordinate…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان اسکو

  استان آذربایج,شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اسکو,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان املش,شیپ فایل سازندهای شهرستان اسکو,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان اسکو,نقشه زمین شناسی شهرستان اسکو,نقشه لیتولوژی شهرستان اسکو,نقشه ی سازند های شهرستان اسکو دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان اسکو…

 • بسته کامل آموزش درس هشتم زبان انگلیسی 1 دبیرستان (بخورید لباس ها. بخورید Eat Clothes, Eat)

  آموزش زبان انگلیسی,جزوه زبان انگلیسی اول دبیرستان,درس هشتم زبان انگلیسی اول دبیرستان,زبان انگلیسی اول دبیرستان,زبان انگلیسی اول دبیرستان در کنکور,زبان انگلیسی اول دبیرستان درس 8,زبان انگلیسی اول دبیرستان نمونه سوالات,گرامر انگلیسی کنکور بسته کامل آموزش درس هشتم زبان انگلیسی 1…

 • پاورپوینت حافظه های جانبی

  انواع حافظه های ram,انواع حافظه های کامپیوتر pdf,بیشترین ظرفیت حافظه های جانبی,تحقیق در مورد انواع حافظه های کامپیوتر,تحقیق در مورد حافظه های کامپیوتر,حافظه جانبی رایانه درجدول,حافظه های جانبی جدید,سرعت حافظه های کامپیوتر پاورپوینت حافظه های جانبی رفتن به سایت اصلی…

 • اصول طراحی کوره های ذوب

  آلیاژ,تحقیق,دیرگداز,ذوب,ریخته گری,سرامیک,طراحی,فلز,قوس تحقیق,کوره,کوره القایی,کوره ذوب,کوره های قوس الکتریکی,متالورژی,مذاب,مقاله,مقاله کوره,مهندسی,مواد دانلود اصول طراحی کوره های ذوب دانلود فایل در این فایل جامع و کاربردی به بررسی و اصول طراحی کوره های ذوب ( کوره های قوس الکتریکی و کوره القایی )پرداخته…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان نیکشهر

  دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان نیکشهر,شیپ فایل کاربری اراضی,شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان نیکشهر,لایه GIS کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی,لایه جی آی اس کاربری اراضی شهرستان نیکشهر,نقشه کاربری اراضی,نقشه کاربری اراضی شهرستان نیکشهر دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان…