مهدویت و آخر زمان

اهل سنت موافق سنت یا مخالف سنت؟!


  

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهاردهم 99/08/11

  

اهل سنت موافق سنت یا مخالف سنت؟!

فهرست کتاب های سایت

دانلود کتاب رمان من او را دوست داشتم/pdf+صوتی

دانلود کتاب انرژی درمانی پیشرفته/pdf

دانلود کتاب دژخیم عشق و چند داستان روان‌درمانی دیگر/صوتی

دانلود کتاب اسما الهی و اوفاق/pdf

دانلود کتاب انسان موجودی یکروزه و قصه‌های دیگری از روان‌درمانی/صوتی

دانلود کتاب امریکا چگونه امریکا شد/pdf

دانلود کتاب درخت یوگا/pdf

دانلود کتاب مفاتیح المغالیق/pdf

دانلود کتاب اقیانوس/pdf

دانلود کتاب رساله در علوم غریبه و تیغ بند/pdf

دانلود کتاب ادعیه و احکام و طلسمات/pdf

دانلود کتاب تاریخ جادوگری/pdf

دانلود کتاب رساله در علوم غریبه/pdf

دانلود کتاب ریکی شفا با دست/pdf

دانلود کتاب غایه المراد فی وفق الاعداد/pdf

دانلود کتاب علم حروف و اعداد/pdf 

دانلود کتاب کشف الصناعه زبده الالواح/pdf 

دانلود کتاب رمل نجومی/pdf

دانلود کتاب رازهایی درباره زنان که هر مردی باید آن ها را بداند/pdf

دانلود کتاب مفاتیح المغالیق/pdf

دانلود کتاب کریستال درمانی/pdf

دانلود کتاب خودآموز کامل ریکی/pdf

دانلود کتاب آتش بدون دود (7 جلدی)/pdf 

دانلود کتاب ژان کریستف (4 جلدی)/pdf

دانلود کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال/PDF

دانلود کتاب سه تفنگدار/PDF

دانلود کتاب مجموعه گلزار تعویذات/pdf

دانلود کتاب کنز رحمانی/pdf

دانلود کتاب عرفان جدید/pdf

دانلود کتاب شرح بیست باب ملامظفر/pdf

دانلود کتاب کلیّات درویش علی ابدال/pdf

دانلود کتاب مجمع العلوم و الحروف/pdf

دانلود کتاب سرالعهود فی استدعا ملوک الجان/pdf 

دانلود کتاب اقسام قلم طلسمات/pdf

دانلود کتاب تسخیرات و طلسمات/pdf

دانلود کتاب کنزالخواص (کنزالیهود)/pdf

دانلود کتاب جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند/pdf

دانلود کتاب جنگ علوم غریبه و طلسمات/PDF

دانلود کتاب کیمیاگری باطنی/pdf

دانلود کتاب سحر الشیطان و عفاریت الجان/PDF

دانلود کتاب یوگا درمانی/PDF 

دانلود رمان 1984 | صوتی + PDF

دانلود کتاب مهندسی علم حروف و اعداد/PDF 

دانلود کتاب فقه ذکر و دعا/PDF

دانلود کتاب کلیات گلشن سیاه قلم/PDF 

دانلود کتاب آموزش یوگا و مدیتیشن در 30 روز/PDF 

دانلود کتاب یوگای کامل بدنی(هاتایوگا)/PDF 

دانلود کتاب المندل و الخاتم السلیمانی/PDF

دانلود کتاب دنیای دوم هیپنوتیزم/PDF

دانلود کتاب کنکور با هیپنوتیزم/PDF

دانلود کتاب روانشناسی هیپنوتیزم/PDF

دانلود کتاب گنجه الاسرار/PDF

دانلود کتاب کنز الحقایق (کنز الزمان)/PDF

دانلود کتاب سفره جنانی/PDF

دانلود کتاب اتو هیپنوتیزم/PDF 

دانلود کتاب ثلاث رسائل/PDF 

دانلود کتاب هدایه العرفان/PDF 

دانلود کتاب گنجینه دعا/PDF 

دانلود کتاب فوتبال علیه دشمن/صوتی+PDF

دانلود کتاب مرآت الرمل/PDF 

دانلود کتاب ذخیره جفر/PDF 

دانلود کتاب راهنمای جامع هیپنوتیزم/PDF 

دانلود کتاب هنر شفاف اندیشیدن کامل|صوتی+PDF  

کتاب مراقبه یانتراهای پنجگانه شاکتی/PDF

دانلود کتاب روانشناسی تصویر ذهنی/PDF 

دانلود کتاب دایره المعارف کوچک ماساژ/PDF

دانلود کتاب علائم ستاره ایی/PDF

دانلود کتاب ستاره شناسی اصول و عمل/PDF

دانلود کتاب درمانگری اسلامی/PDF 

دانلود کتاب سیر و سلوک/PDF

دانلود کتاب کنترل ذهن/PDF  

دانلود کتاب عرفان جدید/PDF   

دانلود کتاب قرآن درمانی/PDF 

دانلود کتاب دانش استخاره/PDF 

دانلود کتاب بدن جادویی/PDF 

دانلود کتاب کمیاب نجوم/PDF 

دانلود کتاب ریکی سطح ۳/PDF

دانلود کتاب زبده الطلسمات/PDF 

دانلود کتاب مجربات کنزالمحمد/PDF

دانلود کتاب دایره خلقت/PDF

دانلود کتاب قانون طلسمات/PDF

دانلود کتاب برون فکنی های روحی/PDF

دانلود کتاب هیپنوتیزم و چار/PDF

دانلود کتاب مجمع اوفاق در بحر الواح/PDF

دانلود کتاب طور سینین/PDF

دانلود کتاب ماورا طبیعی شدن/PDF

دانلود کتاب دوره کامل آموزش پیشگویی/PDF

دانلود کتاب هزار طلسم/PDF

دانلود کتاب چگونه با زبان بدن حرف میزنیم/PDF

دانلود کتاب چهل خاتم انگشتری و اسماللّه/PDF

دانلود کتاب جنین تا جنان/PDF

دانلود کتاب نادرالرمل/PDF

دانلود کتاب رساله ای در علم حروف/PDF

دانلود کتاب گردان قاطرچی ها/PDF

دانلود کتاب کشف الاسرار از رمل/pdf

دانلود کتاب شناسایی و شکار جاسوس/pdf

دانلود پایان نامه سیستم تولید اتوماتیک(انعطاف پذیر) در مجتمع فولاد مبارکه

دانلود کتاب قهرمان هزار چهره/PDF

دانلود کتاب یوگای پاتنجلی/PDF

دانلود کتاب علم تنفس/ PDF

دانلود کتاب پاکسازی چاکراها/PDF

دانلود کتاب انسان در جستجوی معنا/PDF

دانلود کتاب سحر بارنوخ/PDF

دانلود کتاب اسرار و رموز علم الواح (2 جلد)/PDF

دانلود کتاب تحفه الدراویش/PDF

دانلود کتاب ارزشمند رایحه درمانی/PDF

دانلود کتاب ماهیت روان و انرژی آن/PDF

دانلود کتاب ماساژ درمانی(یومی هو تراپی)/PDF

دانلود کتاب طب فشاری/PDF

دانلود کتاب انرژی درمانی عملی/PDF

دانلود کتاب سنگ درمانی/PDF

دانلود کتاب مجمع الطلاسم و اشکال المکرم/PDF

دانلود کتاب ارزشمند تی ام و روانکاوی/PDF

دانلود کتاب آموزش نومرولوژی (علم اعداد و کابالا)/PDF

دانلود کتاب معالجه لُکْنَت زبان (به وسیله هیپنوتیزم)/PDF

دانلود کتاب صوتی خاطرات سفیر/PDF

دانلود کتاب زنان زیرک؛ چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟/PDF

دانلود کتاب عادت‌های اتمی؛ یک راه ساده و اثبات‌شده برای ایجاد عادات خوب و شکستن عادات بد/PDF

دانلود کتاب داستان دو شهر/PDF

دانلود کتاب خودآموز روشن بینی/pdf

دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF
 

دانلود کتاب روان‌ درمانی اگزیستانسیال/PDF

دانلود کتاب پرورش رهبر درون/PDF

دانلود کتاب ارزشمند کُلُّهُ سِّر/PDF

دانلود کتاب بسیار ارزشمند و نایاب محْفِل تسخیرات /PDF

دانلود (کتاب مدیتیشن چیست؟)/PDF

دانلود رمان یاغی (یاشار کمال)/PDF

دانلود کتاب ملت عشق (شومیز)/pdf

دانلود کتاب خودت را به فنا نده/PDF

دانلود کتاب بیشعوری اثر خاویر کرمنت/PDF

دانلود کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید/MP3

دانلود کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید/PDF

دانلود کتاب خودت باش دختر/PDF

دانلود کتاب یوگا و قلب شما/PDF

دانلود کتاب بحرالمعارف(شق الارض)/pdf

دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF

دانلود کتاب ارزشمند صمور هندی(کنزالذهب)/PDF

دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس-(مدیریت کسب و کار بهره وری)

دانلود کتاب ارزشمند و نایاب دعوات جنّات /pdf

دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست/pdf

دانلود کتاب آموزش هاله بینی/PDF

دانلود کتاب ارزشمند کُندالینی یوگا /PDF

دانلود کتاب ارزشمند مجربات غزالی/PDF

دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان/PDF

دانلود کتاب تحلیل ذهن/PDF

دانلود کتاب پرورش انرژی حیاتی(چی کونگ)/PDF

دانلود کتاب ارتباط با ارواح/PDF

دانلود کتاب تغییر سرنوشت و درمان /PDF

دانلود کتاب ارزشمند یوگا و قلب شما /pdf

دانلود کتاب دینامیک اختری/PDF

دانلود کتاب ارزشمند طریق الرَّمْل/pdf

دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/pdf

دانلود کتاب ارزشمند آموزش هاله بینی/pdf

دانلود کتاب اسرار فضا/PDF

دانلود کتاب نایاب بحرالحاضرات/PDF

دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد/PDF

دانلود کتاب ارزشمند و کمیاب فتح الغرائب/PDF

دانلود کتاب نقش سلیمانی/PDF

دانلود کتاب نور درمانی(شفا از فرشتگان)/PDF

دانلود کتاب مرتاض نامه هندی/PDF

دانلود کتاب ارزشمند بحرالغرائب/pdf

دانلود کتاب ارزشمند پسیکولوژی(علم روح)/pdf

دانلود کتاب ارزشمند عجایب الاسرار/PDF

دانلود رمان در انبوه شهرها/pdf

دانلود رمان پرتقال کوکی /pdf

دانلود پایان نامه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی / word

دانلود کتاب عشق هرگز کافی نیست/PDF

دانلود کتاب کُلُّهُ سِّر/PDF

دانلود پایان نامه حقوق و جزا گرایش جرم شناسی

دانلود کتاب ارزشمند اَبَر نیروی چی/pdf

دانلود کتاب کُندالینی و چاکراها/pdf

دانلود کتاب ارزشمند سِحرُ الکهَّان/PDF

دانلود کتاب نایاب حقائق حاضرات ارواح/PDF

دانلود کتاب نظام کائنات در قرآن/PDF

دانلود کتاب بسیار ارزشمند ریکی/PDF

دانلود کتاب ارزشمند جن موجودی اسرارآمیز/PDF

دانلود کتاب مقدمه ایی بر روشن بینی/pdf

دانلود گام به گام دروس پنجم کلاغ سپید/pdf

دانلود کتاب آدمکش کور/pdf

دانلود کتاب عشق و انتقام/PDF

دانلود رمان دوشیزه شامی/جرجی زیدان/pdf

دانلود کتاب یوگای پیشرفته/pdf

دانلود کتاب ارزشمند مدیتیشن/pdf

دانلود مقاله اصطلاح نامه روانشناسی/WORD

دانلود کتاب کی گونگ

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد ریاضی 1397/PDF

دانلود گام به گام کلیه درس های پایه هفتم/PDF

دانلود کتاب جوهره ی تای چی/PDF

دانلود تحقیق اثر املاح معدنی بر بدن/WORD

دانلود کتاب ارزشمند انواع مدیتیشن

دانلود کتاب شگفتی های جهان ارواح

دانلود کتاب کلیات اساطیر

دانلود کتاب میرداماد (جلد هشتم)

دانلود کتاب میرداماد (جلد چهارم)

دانلود کتاب ارزشمند پرواز روح

دانلود کتاب ارزشمند رجوع همزاد

دانلود کتاب خواص سحری و درمانی سنگ ها

دانلود کتاب ارزشمند طلسمات اسکندر

دانلود کتاب پدیدارشناسی روح و زیباشناسی

دانلود کتاب ماساژ درمانی با دست

همه کودکان تیزهوشند اگر …/pdf

دانلود کتاب ارزشمند و نایاب الصولجان/PDF

دانلودکتاب ارزشمند شرائط چله

دانلود کتاب حقائق حاضرات الارواح

دانلود کتاب ایران در عصر نادر / PDF

کتاب جاسوسی که از اسرائیل آمده بود

دانلود کتاب رهبر عزیز نسخه انگلیسی


دانلود کتاب داستان راستان (جلد 1) صوتی & pdf

دانلود کتاب داستان راستان (جلد ۲) صوتی و pdf

دانلود کتاب تاریخ مازندران

دانلود کتاب تاریخ نو: شامل حوادث دورۀ قاجاریه

دانلود کتاب دو قرن سکوت

دانلود کتاب تاریخ سلسله سلجوقی: ترجمه زبده النصره و نخبه العصره

دانلود کتاب سلجوق‌ نامه با ذیل سلجوق‌ نامه

ظفرنامه: تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکانی

دانلود کتاب عقد العلی الموقف الا علی

دانلود کتاب فتوح البلدان

قابوس نامه (نصیحت نامه )

دانلود کتاب مجمع التواریخ

دانلود کتاب منم تیمور جهانگشا از مارسل بریون

دانلود کتاب زن و س.ک.س در تاریخ

نمونه سوالات امتحانی درس تاریخ پایه دهم انسانی همراه با پاسخنامه

دانلود کتاب علم ثروتمند شدن دی واتلز

دانلود کتاب اطلاعاتی در مورد علوم غریبه

پایان نامه بررسی لباس متحد الشکل مدارس

دانلود مقاله در مورد خودرو

دانلود مقالات در مورد جوشکاری

دانلود مقاله ترانزیستور

دانلود مقاله در مورد حجاب

دانلود مقالات پیامبر اکرم (ص) 

دانلود مقالات از امام علی (ع)

دانلود مقاله اخلاق از دید امام حسن

دانلود کتاب طب اکبری ۲ در قالب pdf

دانلود کتاب طب یوسفی قالب pdf

دانلود کتاب خزینه الاسرار و کشف الاخفاء (مجموعه طلسمات و ادعیه)

دانلود کتاب علم کیمیا

دانلود نسخه خطی کشف الهدایه و مفتاح الولایه

دانلود کتاب مخزن الاوفاق/PDF

دانلود کتاب مشکل گشا ( میرزا محمد حسن سروقدی) $

دانلود کتاب دو چوب و یک سنگ (جلد اول و دوم)

دانلود کتاب خفی علائی ۱۰ جلد کامل

دانلود کتاب جامع الدعوات

دانلود کتاب اسرار قاسمی و اسرار قاسمی مصور (سه نوع مختلف)

دانلود کتاب هفتاد و دو دیو درباب علوم غریبه از آصف بن برخیا (شامل سه نوع کتاب)

دانلود کتاب نایاب کله سر (کله سحر)

دانلود رایگان کتاب طلسمات طم طم هندی تسخیر حانیات و عزائم جنیان

دانلود کتاب جامع و کامل میراث زرین (توضیح و تفسیر و عکس آثار و نشانه ها

دانلود کتاب کله سر- (علوم غریبه)

آموزش انواع خط و خطوط غریبه

دانلود کتاب درب سنگی-(باستانی و نایاب)

دانلود کتاب ” آثار عجم “

دانلود کتاب مرجان جادو همراه با رمزگشایی (شامل دو سری)

دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات و تأثیر آن بر اقتصاد (word و pdf)

دانلود پروژه رساله طراحی مراکز خرید با فرمت Word

دانلود کارآموزی معماری پیرامون زورخانه و سرای محله (word)

دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (کنترل فرایندها)

دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (طراحی راکتور شیمیایی)

دانلود نمونه سوال امتحانی کارشناسی درس (اصول عملیات واحد ها)

مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن

دانلود پایان نامه مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های دو فلزی بر پایه zsm-5 در واکنش کاتالیستی متان به بنزن

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصلاه علی محمد رسول الله و علی آله آل الله لاسیما علی مولانا بقیه الله واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله.

پرسش:
 حضور در بین اهل سنت و همراهی با آنان در برخی مراسم (مثل تشییع جنازه) چه صورتی دارد؟

پاسخ:
یکی از راههای نشر فرهنگ اهل‌بیت حضور در مساجد آن‌ها است. وقتی که آدم آن‌جا می‌رود اخلاق خوب نشان بدهد و مطالبی را مطرح می‌کند؛ چه بسا بدبینی‌ها و شبهات‌ آن‌ها را باهمین ورود در مساجد‌شان آدم بر طرف می‌کند.

پرسش:

حکومت خلفاء و خلیفه اولی چه مدتی بود؟

پاسخ:

خلافت اولی کاملا مشخص است؛ تقریبا دو سال و اندی خلافت ابوبکر بوده. و دوازده سال و اندی هم خلیفه دوم خلافت کرده است.

خلافت ابوبکر دو سال چند ماه؛ یعنی از سال یازدهم تا سیزدهم بود. خلافت عمر هم از سال سیزدهم تا بیست و سوم بود. خلافت عثمان هم از سال بیست و سوم هجری تا سال سی و پنجم هجری بوده است.مجموعا بیست و پنج سال خلافت کردند.

در مورد خلافت عمر «ابن قتیبه دینوری» در کتاب «المعارف» (تحقیق: ثروت عکاشه، الهیئه المصریه العامه للکتاب، القاهره)خودش جلد 1 صفحه 183- 182 مفصل مطرح کرده است. همچنین «یعقوبی» در کتاب خودش در جلد دوم صفحه 153 مطرح می‌کند.

خلافت عثمان هم که کاملا مشخص است. حدود دوازده سال خلافت عثمان طول کشید و آن همه مسائل پیش آمد، «تاریخ الخلفاء»(تحقیق: حمدی الدمرداش ، مکتبه نزار مصطفى الباز )صفحه 130-117 آورده است. خلافت حضرت امیر (سلام الله علیه) بیشتر از پنج سال طول نکشید.

پرسش:آیا اقتداء به اهل سنت در نماز جائز است؟

پاسخ:

آقایان فقهاء بعضی‌هایشان که اقتداء به اهل سنت را مجزی می‌دانند مثل حضرت «امام (رضوان الله تعالی علیه)» می‌گوید پشت سر این‌ها نماز خواندن کاملا مجزی است، هیچ مشکلی ندارد. و بعضی از بزرگان احتیاط کرده و قائل به اعاده آن نماز هستند.

در هر حال اصل اینکه با آن‌ها نماز بخوانیم اتفاق نظر است؛ ولی مجزی بودن و یا مجزی نبودن و اینکه بعدا اعاده کنیم و یا اعاده نکنیم آن بحث جدایی است.

پرسش: منظور از وحدت شیعه و اهل‌سنت چیست؟

پاسخ:

در مورد وحدت شیعه و اهل‌سنت، همچنانکه که مرحوم «شهید مطهری» در کتاب «امامت» خودش آورده عمل کنیم، ایشان می‌فرماید: “مراد از وحدت، شیعه کردن سنی و یا سنی کردن شیعه نیست.”

«وحدت‏ اسلامى‏ متوقف‏ بر این نیست که فرق و مذاهب از میان برود.»

مرتضی مطهری(شهادت1358 ه ش)،مجموعه‏آثاراستادشهیدمطهرى؛ج‏25ص38.

«طرفداری از وحدت اسلامی ایجاب نمی‌کند که حقایق کتمان شود. آنچه ایجاب می‌کند، اولاً توحید صفوف در برابر دشمن است و ثانیاً حفظ زبان از دشنام است»

مرتضی مطهری(شهادت1358 ه ش)،یادداشت‌های استاد شهید مطهری، ج 6 / ص 396.

بحث سر این است که در مباحث و گفتگو و … نسبت به یکدیگر اهانت نکنیم، سب یک دیگر نکنیم، احساسات و عواطف یکدیگر را جریحه دار نکنیم، باعث اختلاف و درگیری نشویم. آن‌ها مذهب و عقیده‌‌ خودشان را دارند، طبق نظر بزرگان‌شان عمل می‌کنند، شیعه هم طبق نظر بزرگانش عمل می‌کنند.

هرچه که است اگر واقعا اهل‌سنت به این نتیجه رسیده باشند که ادله آن‌ها قانع کننده است و حجت برایشان تمام شده ،حرفی نیست. و اگر حجت تمام شده بر اینکه حق با اهل‌بیت است، حق با شیعه است قطعا عملشان مجزی نیست فردای قیامت مسئول هستند.

پرسش:

نماز جمعه هم حکم جماعت را دارد ؟

پاسخ:

بله، نماز جمعه هم حکم جماعت را دارد هیچ فرقی ندارد.

پرسش:

منابع و مدارک شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از قرن اول را بیان فرمایید؟

پاسخ:

کتاب «سلیم ابن قیس» مال قرن اول است، مملو از این مطالب است. قضیه هجوم به خانه حضرت و شکستن دَرْ و آتش زدن دَرْ ، این‌ها همه مربوط به همان قرن اول هجری است.

عمده‌ی این‌ها را مرحوم «سلیم بن قیس» در کتاب‌شان آورده‌اند و کتاب «سلیم» هم کاملا مورد تأیید است و مشکلی ندارد.

آغاز بحث…( مشروعیت سنت)

علاء الدین خازن از آقای «شافعی» آورده:

«إن کل فریضه فرضها الله فی کتابه کالحج والصلاه والزکاه لولا بیان رسول الله صلى الله علیه وسلم لها »

…اگر بیان پیغمبر نبود

«ما کنا نعرف کیف نأتیها»

نمی‌دانستیم چطور حج به جا بیاوریم، نماز به جا بیاوریم، زکات به جا بیاوریم.

 «ولا کان یمکننا أداء شیء من العبادات»

نمی‌توانیستیم هیچ عبادتی را انجام بدهیم.

 «وإذا کان الرسول صلى الله علیه وسلم بهذه المنزله الشریفه کانت طاعته على الحقیقه طاعه لله»

و وقتی رسول خدا صلوات الله علیه و آله چنین منزلت و جایگاهی دارد حقیقتا طاعت او، طاعت خدای عالم است.

تفسیر الخازن المسمى لباب التأویل فی معانی التنزیل؛ اسم المؤلف: علاء الدین علی بن محمد بن إبراهیم البغدادی الشهیر بالخازن الوفاه: 741هـ، دار النشر: دار الفکر – بیروت / لبنان  – 1399هـ /1979م، الطبعه: بدون، تحقیق: بدون، ج 1، ص 563.

خیلی حرف قشنگی است و آن هم از «شافعی» که به عنوان یک امام و یک مذهب مطرح است. این مطلب را «خازن علاء الدین متوفای 741 ه ق» در کتاب «تفسیر خازن» خودش جلد 1، ص563 آورده است.

در روایات ما هم هست امام صادق (سلام الله علیه) می‌فرماید: ” اگر سنت پیغمبر را کنار بگذاریم ما دو رکعت نماز نمی‌توانیم بخوانیم.” نمی‌دانیم نماز صبح چند رکعت است، نماز ظهر و عصر چند رکعت است و نماز مغرب و عشا چند رکعت است.

ولی امثال آقای «درایتی» و… عقل‌شان را به شیطان اجاره داده‌اند، می‌گویند ما همین‌طوری سینه به سینه به گوش‌مان رسیده که نماز صبح را باید این‌طوری بخوانیم. در نزد این‌ها سنت حجت نیست؛ ولی نقل سینه به سینه حجت می‌شود!

دیگر چه کار باید کرد؟ عاقلان دانند! اینکه می‌گویند سینه به سینه رسیده، ما سوال می‌کنیم آن سینه اول از کجا رسیده است؟ سینه ی اول خواب نما شدند، یا عمل پیغمبر بوده است؟

اگر خواب نما شدند، سینه به سینه‌ ای که خواب نما شده باشند از روی هوای نفس باشد دیگر ارزشی ندارد. اگر سینه به سینه، سینه‌ی اولی که این‌طور نماز خواندن دستور رسول اکرم (صلوات الله علیه و آله) بوده کاملا واضح و روشن است.

« بَدْرُ الدِّینِ زَرْکَشِیّ» در کتاب «بحر المحیط» خودش که در اصول الفقه است، در جلد3 آورده است. «ابن حِبّان» در «صحیح» خودش عبارتی دارد.  یعنی « زَرْکَشِیّ » از «ابن حِبّان» نقل می‌کند و بعد یک مطلبی از «شافعی» می‌آورد و می‌گوید «ابن حِبَّان» در «صحیح» خودش در قول رسول اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود:

«بَلِّغُوا عَنِّی وَلَوْ آیَهً»

پیام من را به دیگران برسانید ولو یک آیه باشد.

«فیه دَلَالَهٌ على أَنَّ السُّنَّهَ یُقَالُ فیها آیٌ»

این دلالت می‌کند بر اینکه به سنت هم آیه گفته می‌شود.

صحیح ابن حِبّان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمی، أبو حاتم، الدارمی، الْبُسْتِیّ (المتوفى: 354هـ) ، تحقیق: شعیب الأرنؤوط ، مؤسسه الرساله، بیروت،ط الأولى، 1408 هـ – 1988 م، ج  14،ص 149.

حالا مراد رسول اکرم (صلوات الله علیه وآله وسلم) چه است که فرموده «بَلِّغُوا عَنِّی وَلَوْ آیَهً»، مراد ایشان واقعا این آیات قرآن است که ظاهر قضیه نشان می‌دهد، این آیات قرآن را به گوش دیگران برسانید ولو یک آیه هم باشد.

اینکه ما بگوییم به سنت هم آیه گفته می‌شود به نظر من یک مقداری مستبعد است الا اینکه ما بگوییم: «بَلِّغُوا عَنِّی وَلَوْ آیَهً»، ولو یک نشانه بگیریم آیه مصطلح نگیریم آن یک بحث دیگری می‌شود و سنت هم یک نشانه‌ی است. ولی اینکه ما سنت را مثل آیه قرآن تلقی کنیم خیلی سخت است.

« زَرْکَشِیّ » در ادامه می نویسد «شافعی» در کتاب رساله اش، در «باب فرض طاعه الرسول» همین تعبیر را دارد

لَوْلَا بَیَانُ الرَّسُولِ مَا کُنَّا نَعْرِفُ کَیْفَ نَأْتِیهَا، وَلَا کَانَ یُمْکِنُنَا أَدَاءُ شَیْءٍ مِنْ الْعِبَادَاتِ

اگر سنت نبود ما نمی دانستیم چگونه عبادات و واجبات را بجا آوریم

«وَقَالَ الشَّافِعِیُّ فِی ” الرِّسَالَهِ ” فِی بَابِ فَرْضِ طَاعَهِ الرَّسُولِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -: قَالَ تَعَالَى: {مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: 80] وَکُلُّ فَرِیضَهٍ فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِی کِتَابِهِ کَالْحَجِّ وَالصَّلَاهِ وَالزَّکَاهِ لَوْلَا بَیَانُ الرَّسُولِ مَا کُنَّا نَعْرِفُ کَیْفَ نَأْتِیهَا، وَلَا کَانَ یُمْکِنُنَا أَدَاءُ شَیْءٍ مِنْ الْعِبَادَاتِ، وَإِذَا کَانَ الرَّسُولُ مِنْ الشَّرِیعَهِ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَهِ کَانَتْ طَاعَتُهُ عَلَى الْحَقِیقَهِ طَاعَهً لِلَّهِ.

البحر المحیط فی أصول الفقه؛ اسم المؤلف: بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد الله الزرکشی الوفاه: 794هـ، دار النشر: دار الکتب العلمیه – لبنان/ بیروت – 1421هـ – 2000م، الطبعه: الأولى، تحقیق: ضبط نصوصه وخرج أحادیثه وعلق علیه: د. محمد محمد تامر، ج 3، ص 237

همان عباراتی را که ما از «خازن» آورده بودیم، « زَرْکَشِیّ »‌ هم آورده. «خازن» متوفای 741 هق و «زَرْکَشِیّ» متوفای 794 است.

«ابن تیمیه حرّانی» یک مطالبی دارد عزیزان دقت بکنند این حرف ایشان خیلی حرف مهمی است.

« وَقَدْ أَمَرَ بِطَاعَهِ الرَّسُولِ فِی نَحْوِ أَرْبَعِینَ مَوْضِعًا »

خدای عالم در حدود 40 جای قرآن دستور داده از پیغمبرش اطاعت کنند بعد همه این‌ها را می‌آورد:

کَقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْکَافِرِینَ} وقَوْله تَعَالَى {وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ} وَقَوْلِهِ: {قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَیْکُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ} إلَى قَوْلِهِ: {وَأَقِیمُوا الصَّلَاهَ وَآتُوا الزَّکَاهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ} إلَى قَوْله تَعَالَى {إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا کَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَتَّى یَسْتَأْذِنُوهُ} إلَى قَوْلِهِ: {أَوْ یُصِیبَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ} وقَوْله تَعَالَى {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا} {فَلَا وَرَبِّکَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا} وقَوْله تَعَالَى {قُلْ إنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ} وقَوْله تَعَالَى {وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} وقَوْله تَعَالَى {وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقًا} وقَوْله تَعَالَى {وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} إلَى قَوْلِهِ: {وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَتَعَدَّ حُدُودَهُ یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِیهَا} وقَوْله تَعَالَى {وَمَنْ یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا} وقَوْله تَعَالَى {یَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِی النَّارِ یَقُولُونَ یَا لَیْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا} {وَقَالُوا رَبَّنَا إنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَکُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِیلَا} {رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَیْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا کَبِیرًا} وقَوْله تَعَالَى {وَیَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى یَدَیْهِ یَقُولُ یَا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا} {یَا وَیْلَتَى لَیْتَنِی لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِیلًا} {لَقَدْ أَضَلَّنِی عَنِ الذِّکْرِ بَعْدَ إذْ جَاءَنِی وَکَانَ الشَّیْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا}»

این موارد را می‌آورد بعد از اینکه، این آیات را می‌آورد می‌گوید:

«فَهَذِهِ النُّصُوصُ تُوجِبُ اتِّبَاعَ الرَّسُولِ وَإِنْ لَمْ نَجِدْ مَا قَالَهُ مَنْصُوصًا بِعَیْنِهِ فِی الْکِتَابِ کَمَا أَنَّ تِلْکَ الْآیَاتِ تُوجِبُ اتِّبَاعَ الْکِتَابِ فَهَذِهِ النُّصُوصُ تُوجِبُ اتِّبَاعَ الرَّسُولِ فَعَلَیْنَا أَنْ نَتَّبِعَ الْکِتَابَ وَعَلَیْنَا أَنْ نَتَّبِعَ الرَّسُولَ وَاتِّبَاعُ أَحَدِهِمَا هُوَ اتِّبَاعُ الْآخَرِ؛ فَإِنَّ الرَّسُولَ بَلَّغَ الْکِتَابَ وَالْکِتَابُ أَمْرٌ بِطَاعَهِ الرَّسُولِ. وَلَا یَخْتَلِفُ الْکِتَابُ وَالرَّسُولُ أَلْبَتَّهَ کَمَا لَا یُخَالِفُ الْکِتَابُ بَعْضُهُ بَعْضًا قَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلَافًا کَثِیرًا} .»

مجموع الفتاوی، ابن تیمیه الحرانی تقی الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم (المتوفى: 728هـ) ،تحقیق:عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ناشر: مجمع الملک فهد لطباعه المصحف الشریف، مدینه، 1416هـ/1995م مکتبه اهل بیت و یک چاپ شامله ؛ ج19ص84-83.

« فَهَذِهِ النُّصُوصُ تُوجِبُ اتِّبَاعَ الرَّسُولِ »

این نصوصی که ما آوردیم متابعت از پیغمبر را بر ما واجب می‌کند.

« وَإِنْ لَمْ نَجِدْ مَا قَالَهُ مَنْصُوصًا بِعَیْنِهِ فِی الْکِتَابِ»

اگر چه، آن‌چه که پیغمبر گفته منصوص در کتاب پیدا نکنیم!

فرمایش پیغمبر اکرم یک دفعه ریشه قرآنی دارد:

(وَأَقِیمُوا الصَّلَاهَ وَآتُوا الزَّکَاهَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ) سوره بقره (2): آیه 43

و نماز را بپا دارید، و زکات را بپردازید، و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید (و نماز را با جماعت بگزارید)!

یک دفعه اصلاً نشانه‌ ای از این فرمایش پیغمبر در قرآن نیست خیلی از مسائل وجود دارد، که در قرآن نیست. واجبات نماز، مستحبات نماز یا بعضی از مسائل دیگر؛ از طهارت تا دیات ما 500 تا آیه داریم بقیه همه گفتار نبی مکرم است. غالب این گفتار هم ریشه قرآنی ندارد.

«کما أن تلک الآیات توجب اتباع الکتاب»

همان‌طوری که این آیات به ما می‌رساند ما باید از کتاب قرآن تبعیت کنیم!

« وَإِنْ لَمْ نَجِدْ مَا قَالَهُ مَنْصُوصًا بِعَیْنِهِ فِی الْکِتَابِ کَمَا أَنَّ تِلْکَ الْآیَاتِ تُوجِبُ اتِّبَاعَ الْکِتَابِ »

اگر یک حکمی در قرآن آمده باشد، پیغمبر اکرم درباره آن یک روایت هم بیان نکرده باشد بر ما واجب است از کتاب تبعیت کنیم.

متابعت از کتاب، مستلزم این نیست که پیغمبر در آن زمینه فرمایش و بیانی داشته باشد نه، قرآن حجت است و سنت هم حجت است. هر کدام حجت‌شان مستقل از یکدیگر است.

 این‌طوری نیست که حجیّت سنت پیغمبر حتماً ریشه قرآنی داشته باشد، حجیّت کتاب الله یک دلیل سنتی هم داشته باشد. نکته زیبای خیلی خوب است که این اندازه عقلش به این‌جا رسیده، بد نیست.

« وَعَلَیْنَا أَنْ نَتَّبِعَ الرَّسُولَ وَاتِّبَاعُ أَحَدِهِمَا هُوَ اتِّبَاعُ الْآخَرِ؛ فَإِنَّ الرَّسُولَ بَلَّغَ الْکِتَابَ وَالْکِتَابُ أَمْرٌ بِطَاعَهِ الرَّسُولِ..»

ما همین‌جا از ابن تیمیه سوال می کنیم که در مجموع فتاوایش گفته « لَا یَخْتَلِفُ الْکِتَابُ وَالرَّسُولُ أَلْبَتَّهَ »

اینکه ما به صورت یک فرضیه و در عالم ثبوت بگوییم کتاب با رسول، با همدیگر اختلاف ندارند؛ هیچ شکی در آن نیست؛ ولی در عالم اثبات، گفتار پیغمبر را که ما بخواهیم بگیریم از کجا بگیریم که اطمینان برای ما بیاید که این گفتار ، گفتار پیغمبر است، دروغ به پیغمبر نبستند؟

 خود پیغمبر می‌فرماید:

«قَدْ کَثُرَتْ عَلَیَّ الْکَذَّابَهُ»

دروغگوها زیاد شدند

«فَمَنْ کَذَبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار»

الکافی (ط – الإسلامیه)، نویسنده: کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، محقق/ مصحح: غفارى على اکبر و آخوندى، محمد، ناشر: دار الکتب الاسلامیه، ج1، ص62

این همه دروغ به پیغمبر بستند، این همه مطالب نادرست به پیغمبر بستند. آقای «ابن تیمیه» این‌ها را می‌خواهید چه کار کنید؟ این همه دروغ، همین آقای «بخاری» می‌گوید من کتابم را از میان 600 هزار روایت انتخاب کردم.

 بحث اینکه سخن پیغمبر با قرآن هیچ اختلافی ندارد در آن هیچ شک و شبهه‌ی نیست ولی «ابن تیمیه» در کتاب «منهاج السنه» جلد 7، صفحه 312 می‌گوید:

« وَقَدْ وَضَعَ النَّاسُ أَحَادِیثَ کَثِیرَهً مَکْذُوبَهً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی الْأُصُولِ، وَالْأَحْکَامِ، وَالزُّهْدِ، وَالْفَضَائِلِ، وَوَضَعُوا کَثِیرًا مِنْ فَضَائِلِ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَهِ، وَفَضَائِلِ مُعَاوِیَهَ. »

منهاج السنه النبویه؛ اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیه الحرانی أبو العباس الوفاه: 728، دار النشر: مؤسسه قرطبه – 1406، الطبعه : الأولى، تحقیق: د. محمد رشاد سالم، ج 7، ص 312

خود ایشان « وَقَدْ وَضَعَ النَّاسُ » می‌گوید ما از کجا بدانیم این روایاتی که آمده واقعاً گفتار پیغمبر است؟ در «صحیح بخاری» شما ملاحظه می‌فرمایید «ابو هریره» روایتی نقل می‌کند می‌گوید:

«قال النبی صلى الله علیه وسلم»:

بعد می‌گویند:

 «یا أَبَا هُرَیْرَهَ سَمِعْتَ هذا من رسول اللَّهِ صلى الله علیه وسلم قال: لَا، هَذَا مِنْ کِیسِ أَبِی هُرَیْرَهَ»!

الجامع الصحیح المختصر؛ اسم المؤلف: محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاری الجعفی الوفاه: 256، دار النشر: دار ابن کثیر , الیمامه – بیروت – 1407 – 1987، الطبعه: الثالثه، تحقیق: د. مصطفى دیب البغا، ج5، ص2048، بَاب وُجُوبِ النَّفَقَهِ على الآهل وَالْعِیَالِ، ح5040

ابو هریره ای که صحابی پیغمبر است و شما می‌گویید گفتار صحابی پیغمبر برای ما حجت است. و هر چه باشند مورد تأیید ما است.

 آقای «ابن تیمیه»! از کجا معلوم این که الان شما دارید نماز می‌خوانید در نماز «بسم الله» نمی‌گویید «آمین» می‌گویید، سوره قرآن نمی‌خوانید تکتف هم دارید، سلام را قبل از تشهد می‌دهید، از کجا معلوم کسی از شما سوال کند آیا این کلام پیغمبر و سنت پیغمبر است، یا سنتی است که صحابه از قول پیغمبر نقل کرده‌اند؟

عبارت‌هایی که آقایان دارند الی ماشاء الله است؛ یعنی یک مورد و دو مورد در این قضایا نیست. «یحیی ابن مَعِین» می‌گوید:

« وَأَیُّ صَاحِبِ حَدِیثٍ لا یَکْتُبُ عَنْ کَذَّابٍ أَلْفَ حَدِیثٍ؟ »

شما بگویید کدام محدثی است که از کذاب، هزار حدیث نقل نکرده باشد؟

تاریخ بغداد؛ اسم المؤلف: أحمد بن علی أبو بکر الخطیب البغدادی الوفاه: 463، دار النشر: دار الکتب العلمیه – بیروت، ج1، ص43

این‌ها را آقایان دارند. « شُعْبَه (بنُ الحَجَّاجِ بنِ الوَرْدِ الأَزْدِیُّ العَتَکِیّ) » که به نظر برخی اهل سنت «امیر المومنین فی الحدیث» است می‌گوید:

« مَا أَعْلَمُ أَحَداً فَتَّشَ الحَدِیْثَ کَتَفْتِیشِی، وَقَفتُ عَلَى أَنَّ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِهِ کَذِبٌ »

الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع؛ اسم المؤلف: أحمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی أبو بکر الوفاه: 463، دار النشر: مکتبه المعارف – الریاض – 1403، تحقیق: د. محمود الطحان، ج2، ص295

آقای «ابن تیمیه» این‌ها را شما می‌خواهید چه کار کنید؟ ایشان می‌گوید:

« وَلَا یَخْتَلِفُ الْکِتَابُ وَالرَّسُولُ أَلْبَتَّهَ کَمَا لَا یُخَالِفُ الْکِتَابُ بَعْضُهُ بَعْضًا قَالَ تَعَالَى: {وَلَوْ کَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلَافًا کَثِیرًا}(نساء 82) »

این‌ها را مقایسه کردن شما نمی‌توانید؛ ولی شیعه می‌تواند؛ چون شیعه احادیثش را از اهل‌بیت گرفته اهل‌بیت هم عِدل قرآن هستند بعد ایشان می‌گوید:

وَالْأَحَادِیثُ کَثِیرَهٌ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی وُجُوبِ اتِّبَاعِ الْکِتَابِ وَفِی وُجُوبِ اتِّبَاعِ سُنَّتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَقَوْلِهِ: {لَا أُلْفِیَن أَحَدَکُمْ مُتَّکِئًا عَلَى أَرِیکَتِهِ یَأْتِیه الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِی مِمَّا أَمَرْت بِهِ أَوْ نَهَیْت عَنْهُ فَیَقُولُ: بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ هَذَا الْقُرْآنُ فَمَا وَجَدْنَا فِیهِ مِنْ حَلَالٍ حَلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِیهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلَا وَإِنِّی أُوتِیت الْکِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا وَإِنَّهُ مِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَعْظَمُ} هَذَا الْحَدِیثُ فِی السُّنَنِ وَالْمَسَانِیدِ مَأْثُورٌ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِدَّهِ جِهَاتٍ مِنْ حَدِیثِ أَبِی ثَعْلَبَهَ وَأَبِی رَافِعٍ وَأَبِی هُرَیْرَهَ وَغَیْرِهِمْ. »

مجموع الفتاوی، ابن تیمیه الحرانی تقی الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم (المتوفى: 728هـ) ،تحقیق:عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ناشر: مجمع الملک فهد لطباعه المصحف الشریف، مدینه، 1416هـ/1995م مکتبه اهل بیت و یک چاپ شامله ؛ ج19ص85-84.

عزیزان خوب دقت کنند. می‌گوید:

(وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا)

و در این هنگام، شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد.

سوره یوسف‌ (12): آیه 26

احادیث زیادی از پیغمبر داریم که متابعت از کتاب واجب است و همچنین احادیث زیادی داریم که متابعت از سنت پیغمبر واجب است. روایت آورده این روایت آبرو و حیثیت «ابن تیمیه» را بر باد داده است.

« کَقَوْلِهِ: لَا أُلْفِیَن أَحَدَکُمْ مُتَّکِئًا عَلَى أَرِیکَتِهِ »

نبینم یک کسی بر مسند خلافت و حکومت نشسته!

« یَأْتِیه الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِی مِمَّا أَمَرْت بِهِ أَوْ نَهَیْت عَنْهُ»

کسی می‌آید حدیثی از من می‌گوید. می‌گوید پیغمبر این‌طوری امر کرده، پیغمبر این‌طوری نهی کرده!

« فَیَقُولُ: بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ هَذَا الْقُرْآنُ »

حرف پیغمبر را کنار بگذارید بین ما و بین شما این قرآن است.

« فَمَا وَجَدْنَا فِیهِ مِنْ حَلَالٍ حَلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِیهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ »

هر چه ما در قرآن حلال پیدا کنیم، عمل می‌کنیم از حرام اجتناب می‌کنیم.

« أَلَا وَإِنِّی اُوتِیتُ الْکِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»

خدا به من قرآن داده و مثل قرآن هم با قرآن است که همان سنت است.

« أَلَا وَإِنَّهُ مِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَعْظَمُ »

این سنت یا مثل قرآن است یا اعظم است.

«هَذَا الْحَدِیثُ فِی السُّنَنِ وَالْمَسَانِیدِ مَأْثُورٌ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِدَّهِ جِهَاتٍ مِنْ حَدِیثِ أَبِی ثَعْلَبَهَ وَأَبِی رَافِعٍ وَأَبِی هُرَیْرَهَ وَغَیْرِهِمْ»

آقای «ابن تیمیه» شما می‌فرمایید که پیغمبر این‌طوری فرموده، این عبارتی که خود شماها از خلیفه اول نقل کرده‌اید چه کار کنیم؟ به ما که مربوط نمی شود!

 ذهبی در کتاب «تذکره الحفاظ» جلد 1، صفحه9 ، از « ابْنِ اَبِی مُلَیْکَه»(“مُجْمَعٌ عَلَى ثِقَتِهِ” که «قاضی القضات» زمان آقای «عبدالله بن زبیر» بود) عین همان فرمایش پیغمبر را از زبان خلیفه اول می‌گوید:

«أَنَّ الصِدِّیقَ جَمَعَ النَّاسَ بَعْدَ وَفَاهِ نَبِیِّهِمْ فَقَالَ: «إِنَّکُم تُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِیثَ تَخْتَلِفُونَ فِیهَا وَالنَّاسُ بَعْدَکُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافاً. فَلَا تُحَدِّثُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ شَیْئاً. فَمَنْ سَأَلَکُمْ فَقُولُوا: بَیْنَنَا وَبَیْنکُمْ کِتَابُ اللهِ. فَاسْتَحِلُّوا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ»

بعد ایشان می‌گوید:

« وَلَمْ یَقُلْ حَسْبُنَا کِتَابَ اللهِ کَمَا تَقُولُهُ الخَوَارِجُ »

«حسبنا کتاب الله» نگفت!

« کَمَا تَقُولُهُ الخَوَارِجُ »

همچنانکه خوارج «حسبنا کتاب الله» می‌گویند!

تذکره الحفاظ؛ اسم المؤلف: أبو عبد الله شمس الدین محمد الذهبی الوفاه: 748، دار الکتب العلمیه بیروت-لبنان،ط: الأولى،(شامله) ج 1، ص 9.

یا اولین بار خلیفه دوم «حسبنا کتاب الله» گفت؟ آقای «ابن تیمیه» این را چه کار کنیم؟ ابوبکر می‌گوید: « بَیْنَنَا وَبَیْنکُمْ کِتَابُ اللهِ »؛ روایت پیغمبر را کنار بیاندازید هر چه در کتاب خدا است: « فَاسْتَحِلُّوا حَلَالَهُ وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ »!

از آن طرف هم خلیفه دوم به صراحت « حَسْبُنَا کِتَابُ اللَّهِ » می‌گوید چه کار کنیم؟ این عبارت آقای خلیفه دوم را در کتاب «صحیح بخاری» ببینید دارد:

« قَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَهُ الوَجَعُ، وَعِنْدَکُمُ القُرْآنُ، حَسْبُنَا کِتَابُ اللَّهِ»

کتاب ما هست لازم نیست برای سخن پیغمبر اهمیتی قائل بشویم!

الجامع الصحیح المختصر؛ اسم المؤلف:  محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاری الجعفی الوفاه: 256، دار طوق النجاه (مصوره عن السلطانیه بإضافه ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقی)، ط: الأولى، 1422هـ، تحقیق: محمد زهیر بن ناصر الناصر.(شامله)، ج6، ص9، ح 4432 .

«حسبنا کتاب الله» از آقای عمر در «صحیح مسلم» با این تعبیر است:

«فقال عُمَرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله علیه وسلم قد غَلَبَ علیه الْوَجَعُ وَعِنْدَکُمْ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا کِتَابُ اللَّهِ»

صحیح مسلم؛ اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری الوفاه: 261، دار النشر: دار إحیاء التراث العربی – بیروت، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، ج3، ص1259، ح1637

آقای «ذهبی» شما می‌گویید خلیفه اول گفت:

«بیننا وبینکم کتاب الله… ولم یقل حسبنا کتاب الله»

«حسبنا کتاب الله» نگفت. «حسبنا کتاب الله» را عمر گفته چه کار بکنیم؟ آیا با تمام این قضایا شما باز می‌فرمایید کتاب الله با سنت پیغمبر با هم اختلاف ندارند؟ همین روایتی که شما آوردید پیغمبر فرمود نیابم کسی بر مسند خلافت نشسته که:

«فیقول بیننا وبینکم هذا القرآن، فما وجدنا فیه من حلال حللناه وما وجدنا فیه من حرام حرمناه»

این عبارت خلیفه اول شما است چه کارش کنیم؟ این‌ها با این بساطی که درست کردند و برای صحابه آورده‌اند و اهل‌بیت را کنار گذاشته‌اند، این جز بیراهه رفتن و جز با سنت پیغمبر مخالفت کردن چیز دیگری نیست.

 قضیه به قدری واضح و روشن است که مثل آقتاب در وسط روز است. الان ما دو تا عبارت از «ابن تیمیه» آوردیم و تحلیل کردیم. یک بچه دبستانی هم این تحلیل و استدلال را می‌فهمد دیگر بحث علمی هم نیست که ما بگوییم بحث علمی و فلسفی است، نه یک بحث ساده ساده است که عوام و غیر عوام همه می‌فهمند.

 بعد ایشان می‌گوید:

« وَفِی صَحِیحِ مُسْلِمٍ عَنْهُ مِنْ حَدِیثِ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَهِ الْوَدَاعِ: {وَقَدْ تَرَکْت فِیکُمْ مَا إنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ: کِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى} »

مجموع الفتاوی، ابن تیمیه الحرانی تقی الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم (المتوفى: 728هـ) ،تحقیق:عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ناشر: مجمع الملک فهد لطباعه المصحف الشریف، مدینه، 1416هـ/1995م مکتبه اهل بیت و یک چاپ شامله ؛ ج19ص85.

آقای «ابن تیمیه» چقدر تو خائن هستی؟ در «خطبه الوداع» گفت: «وقد ترکت فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعده» فقط: «کتاب الله» گفت؟ یانه «عترتی و اهلبیتی» را هم آورد؟

در کتاب «جامع ترمذی» با تحقیق آقای «البانی» چاپ «عربستان سعودی»، «مملکه العربیه السعودیه ریاض»، «البانی» هم می‌گوید «صحیحٌ» حدیث 3788.

« قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: ” إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمْ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِی أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الآخَرِ: کِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ. وَعِتْرَتِی أَهْلُ بَیْتِی، وَلَنْ یَتَفَرَّقَا حَتَّى یَرِدَا عَلَیَّ الحَوْضَ فَانْظُرُوا کَیْفَ تَخْلُفُونِی فِیهِمَا.»

«هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ»

الجامع الصحیح سنن الترمذی؛ المؤلف: محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذی السلمی، الناشر: دار إحیاء التراث العربی – بیروت، تحقیق: أحمد محمد شاکر وآلبانی، ج5، ص663، ح3788

این‌ها را ما چه کار کنیم؟ در «مجمع الزوائد هیثمی» هم همین‌طور، در «مسند احمد» هم همین‌طور آورده. به این شکل که شما آقای «ابن تیمیه» فقط کتاب الله گفتید صحیح نیست.

 در کتاب «الاحادیث الصحیحه» جلد 4، صفحه 260 دارد:

« قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمًا فِینَا خَطِیبًا، بِمَاءٍ یُدْعَى( خُمًّا)»

( خُمًّا) همان «غدیر خم» است.

آقای ابن تیمیه! پیغمبر اکرم می‌فرماید:

« وأنا تارک فیکم ثقلین،أولهما کتاب الله، فیه الهدى والنور (من استمسک به وأخذ به کان على الهدى، ومن أخطأه ضل) ، فخذوا بکتاب الله، واستمسکوا به – فحث على کتاب الله ورغب فیه، ثم قال: – وأهل بیتی، أذکرکم الله فی أهل بیتی، أذکرکم الله فی أهل بیتی، أذکرکم الله فی أهل بیتی»

سلسله الأحادیث الصحیحه وشیء من فقهها وفوائدها ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج نوح بن نجاتی بن آدم، الأشقودری الألبانی (المتوفى: 1420هـ)، مکتبه المعارف للنشر والتوزیع، الریاض،ط اولی لمکتبه المعارف؛ ج 4 ،ص 365.

«صحیح مسلم» هم دارد چرا شما این‌طوری بیراهه می‌روید؟ این حدیث «غدیر» است بفرمایید:

« وَأَنَا تَارِکٌ فِیکُمْ ثَقَلَیْنِ: أَوَّلُهُمَا کِتَابُ اللهِ فِیهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِکِتَابِ اللهِ، وَاسْتَمْسِکُوا بِهِ ” فَحَثَّ عَلَى کِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِیهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَأَهْلُ بَیْتِی أُذَکِّرُکُمُ اللهَ فِی أَهْلِ بَیْتِی، أُذَکِّرُکُمُ اللهَ فِی أَهْلِ بَیْتِی، أُذَکِّرُکُمُ اللهَ فِی أَهْلِ بَیْتِی» »

صحیح مسلم؛ اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری الوفاه: 261، دار النشر: دار إحیاء التراث العربی – بیروت، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، ج4، ص1873، ح2408

ابن تیمیه می‌گوید در «حجه الوادع» گفت:

« وَقَدْ تَرَکْت فِیکُمْ مَا إنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ: کِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى »

ولی «اهل‌بیتی» و «عترتی» نباید این‌جا بیاید چون با عقائد آن‌ها همخوانی ندارد!

« وَفِی الصَّحِیحِ عَنْ {عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی أَوْفَى أَنَّهُ قِیلَ لَهُ: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا »

پیغمبر، آخرین لحظه وصیت کرد؟ گفت نه وصیت نکرد.

« قِیلَ: فَکَیْفَ کَتَبَهُ عَلَى النَّاسِ الْوَصِیَّهَ؟ »

اگر پیغمبر وصیت نکرد پس چطور به مردم گفت هنگام مرگ شما وصیت کنید؟

 پیغمبر خودش وصیت نکرده به ما گفته که شما موقع مرگ وصیت کنید قرآن هم می‌گوید:

(یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا شَهادَهُ بَیْنِکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حینَ الْوَصِیَّهِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَیْرِکُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَأَصابَتْکُمْ مُصیبَهُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاهِ فَیُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَری بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبى‏ وَ لا نَکْتُمُ شَهادَهَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمین‏) سوره مائده (5): آیه 106.

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد، در موقع وصیت باید از میان شما، دو نفر عادل را به شهادت بطلبد؛ یا اگر مسافرت کردید، و مصیبت مرگ شما فرا رسید، (و در آن جا مسلمانی نیافتید،) دو نفر از غیر خودتان را به گواهی بطلبید، و اگر به هنگام ادای شهادت، در صدق آنها شک کردید، آنها را بعد از نماز نگاه می‌دارید تا سوگند یاد کنند که: ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم، هر چند در مورد خویشاوندان ما باشد! و شهادت الهی را کتمان نمی‌کنیم، که از گناهکاران خواهیم بود!

« أَوْصَى بِکِتَابِ اللَّهِ»

پیغمبر وصیت به کتاب خدا کرد.

مجموع الفتاوی، ابن تیمیه الحرانی تقی الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم (المتوفى: 728هـ) ،تحقیق:عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ناشر: مجمع الملک فهد لطباعه المصحف الشریف، مدینه، 1416هـ/1995م مکتبه اهل بیت و یک چاپ شامله ؛ ج19ص85.

این‌جا می‌گوید وصیت نکرد، این‌جا می‌گوید «اوصی بکتاب الله» این‌ها را چه کار کنیم؟ در کتاب «صحیح بخاری» است.

«هَجَرَ رسول اللَّهِ صلى الله علیه وسلم قال دَعُونِی فَالَّذِی أنا فیه خَیْرٌ مِمَّا تدعوننی إلیه  وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ»

سه مطلب را وصیت کرد.

یکی:

«أَخْرِجُوا الْمُشْرِکِینَ من جَزِیرَهِ الْعَرَبِ وَأَجِیزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ ما کنت أُجِیزُهُمْ»

…افراد و گروه‌ها و هیأت‌های که می‌آیند از این‌ها پذیرائی کنید همان‌طوری که من پذیرائی کردم.

«وَنَسِیتُ الثَّالِثَهَ»

سومی را من فراموش کردم!

 ای بر پدر دروغگو لعنت! ببینید این را چه کار باید کرد؟ این‌ها یکی دو جا نیست. چه کسی کلمه «نسیت ثالثه» را از میان روات آورده ما نمی‌دانیم عزیزان دقت کنند.

 «حدثنا قَبِیصَهُ حدثنا بن عُیَیْنَهَ عن سُلَیْمَانَ الْأَحْوَلِ عن سَعِیدِ بن جُبَیْرٍ عن بن عَبَّاسٍ»

الجامع الصحیح المختصر؛ اسم المؤلف:  محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاری الجعفی الوفاه: 256، دار النشر: دار ابن کثیر , الیمامه – بیروت – 1407 – 1987، الطبعه: الثالثه ، تحقیق: د. مصطفى دیب البغا، ج3، ص1111، ح 288

حالا «نَسِیتُ الثَّالِثَهَ» را « قَبِیصَهُ» می‌گوید، « ابْنُ عُیَیْنَه» می‌گوید، «سلیمان اَحْوَل» می‌گوید یا «سعید ابن جُبَیْر » می‌گوید یا «ابن عباس»می‌گوید « نَسِیتُ الثَّالِثَهَ »! ببینید این خیلی عجیب است.

 ولی اینکه «ابن عباس» گفته باشد و این‌ها حذف کرده باشند « نَسِیتُ الثَّالِثَهَ» به راویان قبل از «ابن عباس» برگردد ظاهراً احتمالش خیلی قوی است.

« وَسُنَّهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ کَمَا فَسَّرَتْ أَعْدَادَ الصَّلَوَاتِ وَقَدْرَ الْقِرَاءَهِ فِیهَا وَالْجَهْرَ وَالْمُخَافَتَهَ وَکَمَا فَسَّرَتْ فَرَائِضَ الزَّکَاهِ وَنُصُبِهَا وَکَمَا فَسَّرَتْ الْمَنَاسِکَ وَقَدْرَ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ وَالسَّعْیِ وَرَمْیِ الْجِمَارِ وَنَحْوِ ذَلِکَ.»

مجموع الفتاوی، ابن تیمیه الحرانی تقی الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم (المتوفى: 728هـ) ،تحقیق:عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ناشر: مجمع الملک فهد لطباعه المصحف الشریف، مدینه، 1416هـ/1995م مکتبه اهل بیت و یک چاپ شامله ؛ ج19ص85.

سنت پیغمبر هم که قرآن را تفسیر کرده، زکات را تفسیر کرده اینکه در نماز قرائت چطور باشد چه موقع به جهر و چه موقع به اخفات بخوانیم؟ مناسک حج چطوری باشد؟ طواف چند تا باید باشد؟ سعی بین «صفا» و «مروه» چطوری باید باشد؟ «رمی جمرات» و … چطوری باشد؟ این‌ها چیزی است که سنت آمده برای ما بیان کرده است.

مطالبی که نسبت به «ابن تیمیه» من آوردم این‌ها را در یک فایلی قرار بدهید که این‌ها خیلی از جاها به دردمان می‌خورد. این‌ها بحث‌های کلیدی هستند این‌ها را به همدیگر ارتباط دادن، خیلی از جاها مشکلات ما را حل می‌کند.

ان شاء الله خدای عالم بر توفیقات همه عزیزان بیافزاید. خدا حافظ همه عزیزان و بزرگواران.

«والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته»l

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن